Davet

Değerli Katılımcılar,

Sizleri Kongre Düzenleme Kurulu olarak 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “II. Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi (SAGOK 2023)”ne davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Günümüzde özellikle disiplinler arası çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Ülkelerin teknolojik ve bilimsel olarak ilerlemesi için çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bilimleri alan çalışanları ve öğrencilerinin bir araya gelerek bilimsel kongre deneyimi yaşamalarını sağlayacak bir platform oluşturulması ve ek olarak çok disiplinli bir bakış açısı ile geliştirilecek ortak projelerin desteklenmesi temel hedeflerden olmalıdır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz “Cumhuriyetin 100. Yılında Sağlığın 2. Yüzyıl Vizyonu” teması ile düzenlediğimiz kongremizin temel amacı Sağlık Bilimleri alanında çalışanların ve  öğrencilerinin bilgileri güncellemek, paydaşlar arası iş birliğinin gelişmesi ile Sağlığın 2. Yüzyılı vizyonu oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 

Kongremiz kapsamında konferanslar, sözel/poster bildiriler yer alacaktır. Bilimsel programa ilişkin ayrıntılar web sayfamızda güncellenecektir.

Tüm bildiriler yazarları bilinmemek kaydıyla, özgünlüğü, derinliği, araştırma yöntemi ve içeriği, doğruluğu, okunabilirliği ve konferansa katkısı temel alınarak kör hakemler tarafından değerlendirilecektir. 

Kabul edilen bildiriler kongre bildiri kitapçığında araştırmacıların tercihine göre özet veya tam metin bildiri olarak yayınlanacak olup İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergilerinde yayınlamak isteyen yazarların seçilen eserleri hakemlik süreci sonrası uygun görülenler basılacaktır.

Sizleri “II. Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi (SAGOK 2023)”nde görmek ve ağırlamaktan onur duyarız.

Saygılarımızla.

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Fatma ÇELİK KAYAPINAR         Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU        Prof. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN